Polacy Dla Polaków logo

Fundacja Polacy dla Polaków została powołana po to, by pomagać.

Komu? Zwłaszcza dzieciom chorym na nowotwory mózgu oraz padaczkę lekooporną. Jak? Poprzez finansowanie leków na bazie marihuany leczniczej. Ale to nie wszystko. Fundacja Polacy dla Polaków postawiła sobie również inne cele:

  • przeprowadzenie badań klinicznych z wykorzystaniem oleju z konopi indyjskich
  • doprowadzenie do bezpłatnej lub możliwie jak najtańszej dostępności do oleju z konopi indyjskich dla celów medycznych
  • edukację dotyczącą właściwości leczniczych oleju z konopi indyjskich
  • sfinansowanie szkolenia dla lekarzy w zakresie właściwości leczniczych oraz stosowania oleju z konopi indyjskich
  • działania mające na celu zmianę prawa pacjenta w zakresie wyboru sposobu leczenia
Polska Akadenia Zdrowia logo

Polska Akademia Zdrowia to stowarzyszenie non profit,

którego członkowie mają świadomość zagrożeń cywilizacyjnych i tego, że jest nam potrzebna zmiana kierunku – ku ratowaniu natury, ku zdrowemu odżywianiu, unikaniu stresu i wszystkich zagrożeń, które niesie ze sobą rozwój technologiczny. Polska Akademia Zdrowia postawiła przed sobą szczytne cele:

  • upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej oraz zdrowego stylu życia
  • podnoszenie jakości życia, kultury fizycznej i sportu
  • edukację dotyczącą właściwości leczniczych oleju z konopi indyjskich
  • promocję ekologii
  • edukację